บริการด้านการก่อสร้าง


construction service

Abilmente ได้ใช้แนวคิดใหม่ของ "pre-production" จากโรงงานมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใน เพื่อที่จะได้ลดมลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง และเปลี่ยนความยุ่งยากของงานก่อสร้างในสถานที่จริง ให้มีความสะดวกมากที่สุด

ด้วยเทคโนโลยี เว็บแคม ที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ลูกค้าของบิวเมนเต้จะสามารถติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างจากที่สถานที่อื่นโดยไม่ต้องเข้าไปในสถานที่จริงได้

บริการด้านการก่อสร้าง


construction service head

Abilmente ได้ใช้แนวคิดใหม่ของ "pre-production" จากโรงงานมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใน เพื่อที่จะได้ลดมลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง และเปลี่ยนความยุ่งยากของงานก่อสร้างในสถานที่จริง ให้มีความสะดวกมากที่สุด

ด้วยเทคโนโลยี เว็บแคม ที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ลูกค้าของบิวเมนเต้จะสามารถติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างจากที่สถานที่อื่นโดยไม่ต้องเข้าไปในสถานที่จริงได้

construction service images construction service images construction service images construction service images